Art arda bir değil, bir kaç felaketi birden yaşadık bu coğrafyada. Hepimiz ama istisnasız hepimiz, doğrudan ya da dolaylı olarak hasar aldık ve yıkıldık, tıpkı binalarımız gibi. Ama bizlerden daha da fazla zarar görenler çocuklarımız oldu. Yalnızca aileleri ve arkadaşları değil, kuşları, balıkları, kedileri ile birlikte geçmişleri de enkaz altında kaldı çocukların. Hem fiziksel hem de duygusal olarak yaralandılar ve örselendiler.

Şimdi yaraları hızlıca sarma ve hep birlikte iyileşirken aynı zamanda iyileştirme zamanı.

Enkaz altından umutları, hayalleri ve çocukların geleceklerini çıkarma, kurtarma zamanı.

Tüm bunlar için elimizdeki en güçlü merhem tabii ki “sevgi”. Sevgimizi onlara, önemsendiklerini ve düşünüldüklerini hissettirerek, onlar için elimizden geleni yaparak ve yaşatarak göstereceğiz.

Bu iyileşme ve iyileştirme sürecini ülkemiz tarihinde bir dönüm noktası olan Cumhuriyet’in ilanının tam da 100. yılı gelmekte iken, çocuklarla birlikte onların bayramlarını kutlayarak başlatmak istiyoruz.

Milli bayramlarımızın en önemlilerinden bir tanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı tarihe denk gelmesi bize güzel bir olanak sundu. Sadece çocuklarımız için değil, bu büyük acıyı yaşamış her yaştan insanımıza buruk da olsa bir çifte bayram yaşatma heyecanı düşürdü içimize.

Böylece “23 Nisan Çifte Bayram” projesi doğmuş oldu.

Görmekteyiz ki, sosyal medya aracılığı ile ya da doğrudan iletişimde olduğumuz platformlarda, bu çocuklar için bir şeyler yapma çabasında olan genci, yaşlısı birçok gönüllü bulunmakta. Bütün bu çalışmaları iyi bir organizasyonla bir araya toplarsak, seninkinden benimkinden çok daha iyisini BİRLİKTE yapabilirsek, büyük bir görevi başarmış olacağımızın farkındayız.

Bu ortak organizasyon için yukarıda sözünü ettiğimiz “Çifte Bayram”ı tam da bu amaca yönelik değerlendirmemizin güçlü bir etki yaratacağını, hepimiz için UMUT VERİCİ ve BİRLEŞTİRİCİ olacağını gördük.

Şu anda büyük bir hayal olarak görünse de bu hedefe ulaşmanın biraz çaba ve iyi bir koordinasyonla gerçekleşebileceğini biliyoruz. Biz Kardeş Platformu olarak bu amaç için çok çalışmaya gönüllüyüz. Bu konuda bize destek olacak eğitimciler ve duyarlı vatandaşlarla el ele yürümeye hazırız. 

AMACIMIZ

Depremin ardından bölgede özellikle de çocukların yaşadıkları moral düşüklüğü ve psikolojik travmanın azaltılması, bölgenin yaralarının sarılması sürecine elimizden geldiğince katkıda bulunmak isteği ile hareket etmekteyiz.

Bu projenin ışığında nihai hedefimiz, yaraların iyileşmesinin uzunca bir zamana yayılabileceğini de göz önüne alarak “sürdürülebilir bir destek köprüsü” kurmaktır. Bu nihai amaca ulaşmak için Türkiye’nin dört bir köşesinden gönüllü insanları, öğretmenleri, psikologları bölgeye götürüp yıkımın boyutunu ve sonuçlarını kendi gözleriyle görmelerini sağlamak istiyoruz. Böylece, bu gönüllü ekiplerin bölgedeki çocuklara ve ailelere dokunarak bağ kurmalarını ve böylece gelecek için kalıcı bir köprü oluşturmasını hedefliyoruz. Bu köprünün en önemli ayaklarından biri olan “Kalıcı Aile Kardeşliği”ni zaman geçirmeden oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu 23 Nisan çok özel bir tarih ve çifte bayram. Dini ve ulusal iki bayramı bir arada kutlarken, toplumda birleştirici bir adım atmak. Bu vesileyle, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip, 24 yıl önce gerçekleştirdiklerimizden yola çıkarak, o günlerin tecrübesi ve yol göstericiliğinde büyük küçük herkese “Çifte Bayram”ın yarattığı birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmak. 

Biliyoruz ki, 23 Nisan’da bölgeye destek olmak isteyen çok fazla sayıda şahıs, kurum, kuruluş ve STK bulunuyor. Bu platformun öncelikli hedeflerinden biri de, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bu birbirinden habersiz yapılan çalışmaları bir çatı altına toplamak, gücü ve yapabilirliği birleştirmek ve ortak iletişimi sağlamak. Bu işbirliği sayesinde, hem koordinasyonu hem de resmi makamlar nezdinde muhataplığı oluşturmak.

Bölgede bu amaçlarla yapılacak çalışmaların uzmanlar tarafından eğitimlere tabii tutulmuş, doğru yönlendirilmiş bilinçli gönüllüler tarafından yürütülmesini sağlamak.

Bu süreçte elde edilmiş bu ilişkiler zinciri ve ihtiyaç tespitleri ile özellikle çocuklara yönelik gelecek projelere yön ve bilgi vermek.

Bütün bu amaçlara ulaşmak için de, deprem bölgesinde bu hedefle yer almak isteye gönüllü ekipleri organize ederek ihtiyaç duydukları konularda destek sağlamayı amaçlıyoruz.

NE ZAMAN

Projemiz 22-23 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Ardından muhtelif zamanlarda destek organizasyonları gerçekleştirmeyi de planlıyoruz.

NEREDE

Projemiz Hatay başta olmak üzere diğer deprem illerini de kapsamayı hedeflemektedir. Öncelikle köy okulları olmak üzere, merkezi çadır kentler ve meydanlar projemizin uygulama noktaları olacaktır.

NASIL YAPACAĞIZ

Kardeş Platformu tümüyle gönüllülük esasına dayanmaktadır. Proje bu platformun çatısı altındaki gönüllülerimizle yürütülecektir.

Platformumuz insan onurunu en üstte tutarak, yapılacak yardımlar, hiç kimseye el açtırmadan, bir elden diğerine aktarma/paylaşma şeklinde gerçekleşecektir.

Platformumuz gerçekleştireceği tüm çalışmalar yasalara uygun, gerekli izinleri alarak, devlet kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde yapılacaktır.

Bu proje ile ilgili hiçbir gerekçe ile hiçbir kurum ya da kişiden nakdi yardım alınmayacaktır. Gerektiğinde gerçekleşen mal ve hizmet satın alımlarının faturaları kestirilecek, ödemelerin işin kaynağında yapılması sağlanacaktır.

22 Nisan tarihinde gönüllü okullar ve aileler aracılığı ile ihtiyaçları giderip, çocukları mutlu etmek istiyoruz. Bu çalışma için standart hediye paket içerikleri oluşturduk. Bölgedeki çocuklara dağıtılacak bu standart paketler, öncelikle okullardaki destekçilerden, ikincil olarak da iletişim kampanyamız ile ulaştığımız bireysel ve kurumsal gönüllü katılımcılar tarafından satın alınacak ve belirlenen depoda stoklanacaktır. Bir kargo firmasıyla gerçekleştirilebilecek bir sponsorluk anlaşmasının söz konusu olması durumunda Türkiye’nin her köşesinden bireysel olarak gönderilen paketlerin bölgeye ulaşımı sağlanabilecektir.

Kardeş Platformumuzun ilgili birimleri, okullarda toplanan hediye paketlerini, okulların bize destek verecek gönüllü personeli ile bölgeye doğru yola çıkmasını organize edecektir. Bölgeye gelen bireysel ve kurumsal paketler Hatay’da bir depoda toplanacaktır.

Her işlem ve her adımın kayıt altına alınmasına özen gösterilecektir.

Kardeş Platformu yönetim kurulu ve ilgili kurumlar paketlerin dağıtılacağı çocukları önceden belirleyerek, paketlerin çocuklara kimler tarafından, hangi yöntem ve araçlarla, ne şekilde ulaştırılacağının plan ve koordinasyonunu bünyesindeki psikologların da denetim ve yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirecektir.

Hediyelerin dağıtımından sonra Çifte Bayram organizasyonunun ikinci ayağına geçilecektir. Hatay’da önceden belirlenecek çadır kent ve benzeri alanlarda yürütülecek bu ayakta, içinde tiyatro, drama, fotoğrafçılık ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı 23 Nisan kutlamaları gerçekleştirilecektir.