Bu projeyi 24 yıl önce gerçekleştirdiğimizde, okullar yerinde tek tek belirlenmişti. Bu
okullardaki çocukların kim oldukları, gereksinimleri biliniyordu. Bu bilgilerle bağışçıların
karşısına çıkıldı. Böylece destek olacaklar kiminle eşleştikleri, onların bire bir
gereksinimlerinin neler olduğu bilgisiyle hareket edebildi. Bu da bize gereksinimleri bire bir
karşılama olanağı sağladı.
Ancak bugüne döndüğümüzde “Çifte Bayram” olarak belirlediğimiz hedef için çok kısıtlı
zamanımız olduğunu görüyoruz. Ondan da önemlisi bu yıkımın büyüklüğü, hedefteki
okulların kullanılamaz olması, çocuklarımızın tek tek bilgilerini alabilme, onlara
gereksinimleri neyse tam olarak onu ulaştırabilmemizi olanaksız kılıyor.
Bu yüzden ilk etapta çocuklara standart paket ulaştırma kararı aldık. Çocukların bireysel
ihtiyaçları ise, bölgeye ulaşınca oluşturulacak listeler aracılığı ile organizasyondan sonra
sürdürülecek etapta karşılanacak.
“Çifte Bayram” projesi kapsamında hazırlanacak hediye paketleri çocuklar ve büyükler için
2 farklı içerikle oluşturulacak. Çocukların ve büyüklerin hediyeleri kendi içlerinde aynı
ürünleri kapsıyor olacak. Böylece, bir çocuğun kendisine verilen paketle, başka çocuğa
verilecek paket arasında yapacağı kıyaslamanın yaratacağı hayal kırıklığını engellemiş
olacağız. 23 Nisan hedefindeki 3-10 yaş arası çocukların ortak ihtiyaçlarına yönelerek, yaş
ayrımının da yapılmayacağı paketlerin sayısını 100.000 olarak hedeflemekteyiz. Her çocuğa
bir paket sunulurken ailesi için yetişkin bayram hediyeleri de ona eşlik edecek.
Projeye katılım desteğinin tüm Türkiye’yi kapsayacağı düşünüldüğünde, paketlerin
içeriklerinin standartlığı, oluşabilecek lojistik yoğunluğu da azaltacak. Kişilere, bölgelere
göre dağıtımın yaratacağı zorluklar önlenmiş olacak.
Gerek bireysel, gerekse kurumsal destekçilerimizden, dağıtılmak üzere bölgedeki Kardeş
Platformu gönüllülerimize ulaştırılan ortak hediye paketlerimizin içeriği şu şekildedir:
 Yetişkinlerin hediyeleri
 Çocukların hediyeleri
 Çocuklarımızın, deprem bölgesindeki kardeşleri için yazacağı bir mektup ve çizeceği
bir resim.
Bu paketlerle birlikte platform gönüllülerinin yanlarında götürdükleri köpük, toplar, vb.
objelerle çocukların kendi bayramlarını yaşıtları ile oynayarak kutlamaları sağlanacak.
Paketlerin içeriği hazırlanırken birçok unsuru göz önünde bulundurduk. Bunların en
önemlilerinden biri de paketlerin ekonomik olması, böylece kampanyaya katılacak ailelerin
bütçelerinin zorlanmaması ve katılımın olabildiğince geniş olabilmesi.
Bayram hediye paketleri koli içeriği ise şu şekilde olacaktır: