Kardeş Platformu yeni bir oluşum olsa da 1999 depreminden gelen deneyimlerimizi platformumuza ve bize yeni katılan arkadaşlarımıza aktararak ilerlemekteyiz. Deneyimlerimizin ışığında depremden mağdur olan çocuklarımızı kapsayan böylesi geniş kapsamlı bir projede, doğru yapılacak bir tanıtım ve halkla iletişim çalışmasının ardından ciddi ölçüde bir destek bulacağımızı öngörüyoruz.

Gönüllülerin ve desteklerin yavaş yavaş bölgeden çekildiği, insanımızın duruma aşinalığı artarak ilgisinin azaldığının da farkındayız. Platformun çekirdek kadrosu olarak, desteğin boyutlarını tam olarak söyleyebilmenin olanaksızlığının farkındalığıyla, bu projede yeterli desteği bulamama olasılığımızı da hesaba kattık. Bunun üzerine projeyi temelde 2 farklı ihtimale göre yapılandırmaya karar verdik:

1.İDEAL SENARYO

Umduğumuz ve dilediğimiz gibi büyük çapta katılım ve yeterli sponsor sağlanırsa organizasyon hem 22 Nisan hem de 23 Nisanda gerçekleştirilecek, sonrasında da farklı faaliyetlerle sürdürülmeye devam edecektir.

2.DAR KAPSAMLI SENARYO

Katılım ve destek beklenildiği oranda olmazsa sadece 23 Nisan günü süresince bir organizasyon gerçekleştirilecektir.

Sağlanan destek ve ilginin miktarı göz önünde bulundurularak öncelikli hedefimiz olarak Hatay’ı belirledik. Destek ve süreklilik sağlanırsa Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi lojistik destek sağlamanın olanaklı olduğu illerle devam ederek diğer deprem illerini kapsayacak şekilde organizasyonu ilerleteceğiz.

Projenin yeterli ilgi ve destek gördüğü ideal durumda çalışmaları 3 aşamalı olarak planladık:

 1. 22 Nisan Cumartesi
 2. 23 Nisan Pazar
 3. Kurulan bağlantılar sürdürülerek bayram sonrasında da uzun vadeli destek çalışmaları.

Uzmanların dikkat çektikleri üzere, yaratılacak bu iki günlük şenlikli kutlama havasının ardından her şeyin bir anda tekrar eski karanlığına dönmesi çocuklarda yaratmaya çalıştığımız faydanın bir anda yok olmasına hatta durumun daha da kötüye gitmesine sebep olabileceğinin farkındayız. Bunun için de toplumun dikkatini ve farkındalığını hazır deprem bölgesi çocukları üzerine çekmişken, hem bunu canlı tutmayı hem de alanını daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenledir ki sponsor ve destek arayışımızda projenin 23 Nisan sonrasında da devamlılığı açısından bu fikre uyumlu tutum içinde olacak kişi ve kurumlara projeye katılım önceliği vermeyi planlıyoruz. Böylece bölgedeki köylere, okullara tek tek gidip, ihtiyaç sahiplerine ulaşmış bir platform olarak, elimizdeki güncel ve doğru ihtiyaç listelerini, bunları karşılamaya gönüllü kişi ve kuruluşlarla buluşturmak istiyoruz.

Örnek bazı çalışmalar:

 • Kardeş aile ve kardeş okul
 • Yurtdışından kardeş aile ve mektup arkadaşı
 • Bölgede psikolojik destek sağlayacak rehabilitasyon ekiplerine bilgi sağlanması.

İDEAL SENARYO YOL HARİTASI

Yeterli destek sağlanması durumunda ideal senaryonun özetle şu şekilde yürümesini hedefliyoruz:

 1. Konu ile ilgili resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması.
 2. Deprem bölge ve bölgelerindeki ana ve ilkokul yaş gruplarındaki (3-10 yaş) çocuklarla ilgili güncel okula devam bilgilerine ve birlikte çalışılacak deprem bölgesi okullarının bilgilerine ulaşılması.
 3. Bu proje kapsamında 23 Nisan hediye paketlerini hazırlayarak veya satın alarak destek olacak gönüllü kurum/kişilerin ve ailelere aracılık yapacak okul ve okul derneklerinin projeye dahil edilmesi sürecini başlatacak kampanyanın devreye sokulması.
 4. Titizlikle hazırladığımız projemizi, güçlü bir tanıtım çalışması ile kitlelere duyurmak. Bunu toplumca bilinen tanınan, büyük kitleler üzerinde etkisi olan kişilerle ve sanatçılarla yaparak ulaşılabilecek en geniş kesime ulaştırmak.
 5. Kampanya esnasında paket içeriğinin standartlığı üzerinde (daha önce de belirttiğimiz gibi hiçbir çocuğun mahzun olmaması için) önemle durulması.
 6. Bu kampanyaya katılmayı kabul eden okullarla velilerine iletmek üzere bizim hazırladığımız afiş ve mektupların dağıtılması.
 7. Olanları televizyon karşısında çaresizce ellerinden hiçbir şey gelmemesinin üzüntüsü ile izleyen anne ve babaların da bu şekilde katılımına olanak sağlanması. Okulların belirtilen tarihe kadar velilerden gelen bu yardımı toplaması.
 8. Her okul kendi bünyesinde toplanan paketleri gönüllü olmayı kabul eden birkaç personeli ile bölgeye ulaştırılması. Bizim de Kardeş Platformu olarak off-road araçları, otobüsleri yetmediği takdirde servis araçları ve birkaç tırı organize ederek toplanan malzemeleri ve gönüllü katılımcıları 21 Nisan Cuma akşamı belli noktalardan alarak yapılacak bir gece yolculuğundan sonra 22 Nisan sabahı bölgeye ulaştırılması.
 9. 22 Nisan sabahı bölgeye ulaşan gönüllü öğretmenler ve hediye paketleri, dağılımda kendilerine düşen köylere ulaşarak, muhtar ve gönüllü ekipler nezdinde çocuklara hediyelerini tek tek verecekler. Bu noktada, gidilecek köy sayısı kampanyaya katılım oranına göre önceden belirlenecektir. Her köy ekibinin başında 2 Kardeş Platformu görevlisi bulunacaktır. Devamında bahçede çocuklarla birlikte etkinlikler düzenlenerek, bayram coşkusu yaşanacaktır.
 10. Günün devamında Hatay’ın dört bir yanında titiz bir çalışma yürütülerek, geçmişleri ile birlikte fotoğraf albümleri de enkaz altında kalan bu çocukların yeni hatıra kareleri oluşturmaları için birlikte fotoğraflar çekilecek, bu çekimler için profesyonel fotoğrafçılardan yardım alınacaktır. Bu fotoğrafların hiçbiri reklam ya da herhangi ticari bir mecrada kesinlikle kullanılmayacak olup, tümüyle çocukların fotoğraf albümlerini yeni baştan güzel hatıralara ait karelerle doldurmaya başlamaktır.
 11. Ekiplerimizin konaklaması ve gün içindeki gıda ihtiyaçlarının organizasyonunu da üstlenmekteyiz. Konaklamaların bölge koşulları göz önüne alındığında etkinlik alanına veya tahsis edilecek bir alana kurulacak çadırlarla ve araçlarda karşılanacağı öngörülmektedir.
 12. Böylece, 22 Nisan’da çocuklarımıza Türkiye’nin dört bir tarafından gönderilen hediyeler iletildiğinde projenin ilk etabı tamamlanmış olacaktır.
 13. Bu noktadan sonra 23 Nisan sabahı projenin ikinci etabına geçilecek. Sahadaki gönüllü öğretmenlerle sanatsal ve sportif çalışmalar, yüz boyama, çeşitli yarışma ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek, çeşitli sahne gösterileri düzenlenecektir.
 14. Etkinlik süresince diğer bir taraftan da okullardan çocukların ihtiyaçlarına yönelik bilgiler toplanacaktır. Bu bilgiler, Kardeş Platformu olarak oluşturacağımız “Kardeş Okul” ve “Kardeş Aile” projelerinde yardımların devamına yönelik kullanılacaktır.
 15. 23 Nisan akşamüstü otobüslere binilerek dönüşe geçilecektir.

Projenin üzerine kurulduğu çok sayıda detay, burada yer alan ana akışın dışında Kardeş Platformu olarak oluşturacağımız kurullarda tek tek titiz bir çalışmayla hazırlanacaktır.

Bu noktada ekiplerimizde yer alan gönüllülerin hemen hepsinin öğretmen ya da pedagog olduğunu iş hayatlarında çocuklarla birlikte gelişim programları yürüttüklerini, en kritik zamanlarda bile çocuklarla sağlıklı iletişim kuracak kapasiteye fazlasıyla sahip olduklarını belirtmek isteriz. Bu bizim sahadaki önemli güçlerimizden birini oluşturacaktır.

Yine de uzman olduğunu belirttiğimiz bu gönüllüler sahaya gitmeden önce bölgedeki çocukların ve ailelerin psikolojik durumları hakkında bilgilerini tazeleyecekleri bir hatırlatma eğitiminden geçeceklerdir. Çekirdek kadromuzda yer alan uzmanlarımız aracılığıyla bölgeye gidecek bütün gönüllüler ZOOM üzerinden uzaktan eğitim programlarına katılacaktır. Bunun tarihinin de Nisan ortaları (15-18 Nisan tarihleri arasında) olarak planlanmaktadır. Bu proje kapsamında araziye çıkacak saha operasyon ekibinin belirlenmesi sürecinde bu eğitime katılıma göre belirlenecek olup, bu saha ekibi organizasyon öncesinde resmi makamlara bildirilecektir.

 • Operasyon detaylarının bilgilendirilmesi
 • Gönüllülük nedir?
 • Çocuklara ve ailelere nasıl yaklaşacağız?
 • Neleri yapacağız, neleri yapmayacağız?

Verilecek eğitimlerin bu birkaç başlığının yanında bölgedeki hassasiyetlere karşı da farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler verilecektir.

Bölge insanında yardıma muhtaç ya da depremzede olduklarını hissetmelerine yol açacak her türlü yanlış tutumun önlenmesi de ayrıca hedeflenmektedir.

Yaratılmak istenen, bizi dostları, tanıdıkları ve hatta kardeşleri olarak algılayıp, birlikte kutlanan bir bayramı yaşamalarını sağlayacak duyguları uyandırmaktır.

Karşılıklı yaşanacak diyaloglarda en ufak bir hassasiyetin bile yaşanmaması temel önceliklerimiz arasındadır.

PROJENİN TEMEL PRENSİPLERİ

 1. Kardeş Platformu olarak öncelikli ve temel meselemiz bu ülkenin çocukları olduğundan dolayı hiçbir siyasi söylem projemiz içinde yer almayacaktır.
 2. Hiçbir şekilde din, dil, ırk ve etnik köken vb. ayrıştırmalara izin verilmeyecektir.
 3. Hedefimiz deprem felaketinde mağdur olmuş çocuklar ve ailelerdir. Bu hedef kişiler dışındaki birey ya da zümrelerin çıkarları doğrultusunda bir adım atılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
 4. Kardeş Platformumuzun attığı her adım kanunlara uygun, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde yürütülecektir.
 5. Proje kapsamında hiçbir kişi ya da kurum ön plana çıkarılmayacaktır.
 6. Bu proje ile ilgili hiç kimseden ya da kurumdan kesinlikle nakdi yardım alınmayacaktır. Destek olmak isteyen kişi ve kurumlar ayni bağış ve sponsorluk çerçevesinde satın alınan mal veya hizmetlerin faturaları kestirilecek, ödemelerin işin kaynağına yapılması sağlanacaktır.
 7. Projemiz hiç kimseye el açtırılmadan, insanlık onuruna zarar vermeden, mağdur ya da depremzede muamelesi gösterilmeden yürütülecektir. Yardımlar bir elden diğerine nezaketle tek tek aktarılacaktır.
 8. Projemizi, bu bayramın bizlerin de bayramı olduğu farkındalığı ile bir tarafın diğerine yardım götürmesi olarak değil, herkesin aynı duyguları paylaştığı, birlikte kardeşçe kutlanan bir bayram havasında yaşatmak ve yaşamak istiyoruz.

PROJE YÜRÜTME KURULLARI

 • Okul ve Ailelerle İletişim Kurulu: Destek olmak isteyen okullar ve aileler ile iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 • Üye Bilgilendirme Kurulu: Platformumuza yeni katılan grup üyelerinin bilgilendirilme ve yönlendirilmesini yürütür.
 • Sekreterya ve Veri Girişi
 • Sanat ve Etkinlik Kurulu: Tiyatro, kütüphane, oyuncak müzesi, fotoğrafçılık, vb. ve çocuklarla etkinlik gruplarının koordinasyonu
 • Bölge Okulları Kurulu: Destek götürülecek öğrenci, okul ve ailelerle koordinasyon
 • Partner STK’lar Kurulu: Birlikte hareket edeceğimiz gruplarla koordinasyon
 • Sponsorluk Kurulu: Proje için gerekli kaynak ve desteği sağlayacak kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
 • Resmi Kurumlarla İletişim Kurulu: MEB, Valilikler, Emniyet gibi resmi kurumlarla iletişim, koordinasyon ve gerekli izinlerin alınması
 • Eğitim ve Danışmanlık Kurulu: Proje kapsamında çalışacak gönüllülerin eğitim ve pedagojik yönlendirilmesi
 • Teknoloji ve Destek Kurulu: Proje sürecinde ihtiyaç duyulacak teknolojik altyapının sağlanması ve yaşanacak muhtemel teknik sorunların çözülmesi
 • Medya ve İletişim Kurulu: Projenin geniş kitlelere ulaşması faaliyetleri
 • Depo ve Lojistik Kurulu: Bölgeye gönderilecek malzemelerin nakliyesi ve depolanması ile ilgili koordinasyonun sağlanması
 • Ulaşım ve Off-Road Kurulu: Gönüllü ekiplerin bölgeye ulaşımının koordinasyonu
 • Denetim Gözetim Kurulu: Proje sürecinde yapılacak çalışmaların kurallara uygun bir şekilde yürüdüğünü takip eder.